Blandningar

Är det jobbigt och krångligt att hitta rätt bland våra kaffesorter? Våra blandningar är optimerade för att ge en hög och jämn kvalitet & anpassade så att kaffesorterna harmonierar med varandra. I blandningar är det viktigt att anpassa sorter som passar att rostas med varandra, speciell omsorg är lagd på detta. Alla våra blandningar håller hög kvalitet, inte minst Excellente håller väldigt hög klass. Prova gärna!

Blandningar

Är det jobbigt och krångligt att hitta rätt bland våra kaffesorter? Våra blandningar är optimerade för att ge en hög och jämn kvalitet & anpassade så att kaffesorterna harmonierar med varandra. I blandningar är det viktigt att anpassa sorter som passar att rostas med varandra, speciell omsorg är lagd på detta. Alla våra blandningar håller hög kvalitet, inte minst Excellente håller väldigt hög klass. Prova gärna!