Miljö

Vi strävar efter att påverka miljön så lite som möjligt med vår verksamhet. Exempel på detta är att våra material går att återvinna, vi minimerar transporter och söker alltid hitta de bästa miljölösningarna. Vi tycker inte att det är vettigt att skicka t.ex. 1 kg råkaffe i ett paket, av den anledningen är minsta beställning hos oss på Rawcoffee 3 kg.

Garanti

Vi garanterar att vårt kaffe alltid är kontrollerat avseende renhet och defekter på bönorna är minimerade, ibland kan det dock smyga sig med en liten sten eller dylikt. Råkaffe bevarar sina egenskaper minst två år, från skörd, och ibland längre. Tänk bara på att inte utsätta bönorna för direkt solljus eller fukt, gärna lite mörkt och svalt. Om det tar lång tid innan ni rostar bönorna kan det vara en fördel att förpacka med så lite luft som möjligt (t.ex påse med utdragen luft).