Hållbarhet och miljö

Vi strävar efter att ha ett hållbart förhållningssätt. Många av våra bönor är spårbara och FairTrade märkta.  

Miljö

Vi strävar efter att påverka miljön så lite som möjligt med vår verksamhet. Exempel på detta är att våra material går att återvinna, vi minimerar transporter och försöker alltid hitta de bästa miljölösningarna.  

Många av våra bönor är spårbara och kommer från odlingar där vi vet att de arbetar med miljö och har mångfald i fokus. 

Garanti 

Vi garanterar att vårt kaffe alltid är kontrollerat avseende renhet och defekter på bönorna är minimerade. Då det handlar om varor från naturen och mänsklig sortering så kan det dock ibland smyga sig med en liten sten eller dylikt. 

Råkaffe bevarar sina egenskaper minst två år, från skörd, och ibland längre. Tänk bara på att inte utsätta bönorna för direkt solljus eller fukt, gärna lite mörkt och svalt. Om det tar lång tid innan ni rostar bönorna kan det vara en fördel att förpacka med så lite luft som möjligt (t.ex påse med utdragen luft).